دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی با تخفیف ویژه

قابلیت استفاده دکوری و جعبه 

لیزر برشی

حکاکی


دسته:

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدی

hasansell.ir>page-47669.html
مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدي


مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعديدر این مجموعه فایل های آماده برش برای محصولات زیر وجود دارند.ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید. و یا از قسمت پشتیبانی تیکت ارسال کنید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند. و به راحتی میتوانید سایز آنها را عوض کنید. فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفایل های آماده برش لیزردانلود فایل های برش لیزرفایل برش لیزر جعبهف

ادامه مطلب  

مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدی

hasansell.ir>page-106857.html
مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدي


مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعديدر این مجموعه فایل های آماده برش برای محصولات زیر وجود دارند.ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید. و یا از قسمت پشتیبانی تیکت ارسال کنید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند. و به راحتی میتوانید سایز آنها را عوض کنید. فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفایل های آماده برش لیزردانلود فایل های برش لیزرفایل برش لیزر جعبهف

ادامه مطلب  

مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدی

hasansell.ir>page-122059.html
مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعدي


مجموعه 27 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش لامپ 3 بعديدر این مجموعه فایل های آماده برش برای محصولات زیر وجود دارند.ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید. و یا از قسمت پشتیبانی تیکت ارسال کنید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند. و به راحتی میتوانید سایز آنها را عوض کنید. فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفایل های آماده برش لیزردانلود فایل های برش لیزرفایل برش لیزر جعبهف

ادامه مطلب  

فایل cdr و dfx آماده برش تانک

hasansell.ir>page-107063.html
فایل cdr و dfx آماده برش تانک


فایل cdr و dfx آماده برش تانکدر این محصول فایل آماده برش برای تانک زیر وجود دارد.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند.توجه داشته باشید که این فایل با ورق سه میل مطابقت دارد. و برای برش حتما باید از ورق با ضخامت سه میلی متر استفاده کنید.فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفایل های آماده برش لیزردانلود فایل های برش لیزرفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر جعبه چوبیفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزر جعبه چوبیفایل برش لیزری سطل زبالهفایل بر

ادامه مطلب  

فایل cdr و dfx آماده برش تانک

hasansell.ir>page-122277.html
فایل cdr و dfx آماده برش تانک


فایل cdr و dfx آماده برش تانکدر این محصول فایل آماده برش برای تانک زیر وجود دارد.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند.توجه داشته باشید که این فایل با ورق سه میل مطابقت دارد. و برای برش حتما باید از ورق با ضخامت سه میلی متر استفاده کنید.فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفایل های آماده برش لیزردانلود فایل های برش لیزرفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر جعبه چوبیفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزر جعبه چوبیفایل برش لیزری سطل زبالهفایل بر

ادامه مطلب  

مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیا

hasansell.ir>page-106828.html
مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیا


مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیافایل ماکت برج میلادفایل ماکت برج ایفلدر این مجموعه فایل های آماده برش برای محصولات زیر وجود دارند.ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید. و یا از قسمت پشتیبانی تیکت ارسال کنید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند.فایل برش ماکت برج میلادفایل برش لیزر برج ایفلماکت برج ایفل فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفا

ادامه مطلب  

مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیا

hasansell.ir>page-122029.html
مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیا


مجموعه 8 عددی فایل cdr و dfx آماده ساخت و برش برج های معروف دنیافایل ماکت برج میلادفایل ماکت برج ایفلدر این مجموعه فایل های آماده برش برای محصولات زیر وجود دارند.ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید.تمامی فایل های این سایت صد در صد تست شده اند و دارای ضمانت می باشند.برای سفارش ساخت قاب نمونه واقعی تماس بگیرید. و یا از قسمت پشتیبانی تیکت ارسال کنید.تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند.فایل برش ماکت برج میلادفایل برش لیزر برج ایفلماکت برج ایفل فایل برش لیزرفایل برش لیزر کیف چرمیفایل برش لیزریفایل برش لیزری درختفایل برش لیزر رایگانفایل برش لیزر پروانهفایل برش لیزری ماشینفایل برش لیزری ماکتفایل برش لیزر جعبهفایل برش لیزر برج ایفلفرمت فایل برای برش لیزرفا

ادامه مطلب  

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

hasansell.ir>page-128816.html
دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي (دکوراسيون )


دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژهقابلیت استفاده دکوری و جعبه لیزر برشیحکاکي

ادامه مطلب  

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی (دکوراسیون )

hasansell.ir>page-129236.html
دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي (دکوراسيون )


دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژهقابلیت استفاده دکوری و جعبه لیزر برشیحکاکي

ادامه مطلب  

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی با تخفیف ویژه

hasansell.ir>page-2914.html
دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژه


دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژهقابلیت استفاده دکوری و جعبه لیزر برشیحکاکي

ادامه مطلب  

دانلود طرح آماده برش و حکاکی همراه با اسنبل دوربین عکاسی به صورت پازل 3 بعدی با تخفیف ویژه

hasansell.ir>page-54269.html
دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژه


دانلود طرح آماده برش و حکاکي همراه با اسنبل دوربين عکاسي به صورت پازل 3 بعدي با تخفیف ویژهقابلیت استفاده دکوری و جعبه لیزر برشیحکاکي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربین های دیجیتال و انواع آنها

hasansell.ir>page-8993.html
پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنهاقسمتهای مختلف دوربين :بزرگ یا کوچک ،ارزان یا گران، ساده یا پیشرفته ، در همه حالات یک دوربين از این قسمتها تشکیل شده است: چشمی، شاتر، دیافراگم، لنز، نورسنج و در مورد خیلی از دوربينها فلاش . برنامه های آماده ای که در دوربين هستند تا تصمیم بگیرند که قسمتهای مختلف دوربين چگونه با یکدیگر به طور اتوماتیک کار کنند، یک امری عادی در دوربينهای امروزی هستند. توانایی انجام تغییرات دستی در دوربينها، امروزه تبدیل به نکته ای مهم و مثبت شده که قیمت بیشتری را به قیمت اصلی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربین های دیجیتال و انواع آنها

hasansell.ir>page-60597.html
پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنهاقسمتهای مختلف دوربين :بزرگ یا کوچک ،ارزان یا گران، ساده یا پیشرفته ، در همه حالات یک دوربين از این قسمتها تشکیل شده است: چشمی، شاتر، دیافراگم، لنز، نورسنج و در مورد خیلی از دوربينها فلاش . برنامه های آماده ای که در دوربين هستند تا تصمیم بگیرند که قسمتهای مختلف دوربين چگونه با یکدیگر به طور اتوماتیک کار کنند، یک امری عادی در دوربينهای امروزی هستند. توانایی انجام تغییرات دستی در دوربينها، امروزه تبدیل به نکته ای مهم و مثبت شده که قیمت بیشتری را به قیمت اصلی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربین های دیجیتال و انواع آنها

hasansell.ir>page-80497.html
پاورپوینت درباره بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :بررسی و ارزیابی عملکرد دوربين های دیجیتال و انواع آنهاقسمتهای مختلف دوربين :بزرگ یا کوچک ،ارزان یا گران، ساده یا پیشرفته ، در همه حالات یک دوربين از این قسمتها تشکیل شده است: چشمی، شاتر، دیافراگم، لنز، نورسنج و در مورد خیلی از دوربينها فلاش . برنامه های آماده ای که در دوربين هستند تا تصمیم بگیرند که قسمتهای مختلف دوربين چگونه با یکدیگر به طور اتوماتیک کار کنند، یک امری عادی در دوربينهای امروزی هستند. توانایی انجام تغییرات دستی در دوربينها، امروزه تبدیل به نکته ای مهم و مثبت شده که قیمت بیشتری را به قیمت اصلی

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی تبلیغاتی از کفش Nike

hasansell.ir>page-32852.html
آموزش عکاسي تبلیغاتی از کفش Nike


آموزش عکاسي تبلیغاتی از کفش Nike از martin botvidsson یکی از بهترین عکاسان صنعتی تبلیغاتی⁣-اضافه کردن نورها به صورت مرحله به مرحله در حین عکاسي-ایجاد نورپردازی دراماتیک-نورپردازی بکگراند به صورت گرادینتمشخصات فایل دریافتی:حجم : 60 مگابایتمدت زمان آموزش : 13 دقیقه و 23 ثانیهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیهمراهان خوب آرت ورک دیزاین و علاقه مندان به عکاسي تبلیغاتی این بار برای شما آموزش بسیار جذاب از martin botvidsson یکی از عکاسان خوب تبلیغاتی آماده کرده ایم . امیدوارم از دیدن آن و نکات و ترفندهای آن در عکاسي تبلیغاتی لذت ببرید . martin در ابتدای ویدیو کار هوشمندانه ای برای ایده گرفتن انجام میدهد ، کفش را در مقابل نور پنجره قرار میدهد و با چرخاندن آن تمام قسمت

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی تبلیغاتی از شیشه عطر توسط کارل تیلور

hasansell.ir>page-32851.html
آموزش عکاسي تبلیغاتی از شیشه عطر توسط کارل تیلور


عکاسي تبلیغاتی از شیشه عطر زنانه توسط کارل تیلور- کنترل نور و سایه ها در متریال شیشه- چگونگی از بین بردن رفله های مزاحم شیشه- نکاتی ماهرانه و استفاده از وسایلی ساده در بهبود روند عکاسيمشخصات فایل دریافتی:حجم : 55 مگابایتمدت زمان آموزش : 9 دقیقه و 15 ثانیهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیدوستان و همراهان آرت ورک دیزاین این بار ویدیویی از عکاس ماهر کارل تیلور برای شما عزیزان آماده کرده ایم، امیدوارم با دیدن آن و نکات طلایی که در این ویدیو می آموزید بتوانید عکسهای جذابی را به همین روش به ثبت برسانید . کارل تیلر استدیو بسیار بزرگی دارد و تجهیزات بسیار حرفه ای که در جهت بهبود کارش بسیار موثر است اما این را به یاد داشته باشید که مهارت او 90% کارهایش پیش میبرد

ادامه مطلب  

پاورپوینت عکاسی -86 اسلاید

hasansell.ir>page-114527.html
پاورپوینت عکاسي -86 اسلاید


پاورپوینت عکاسيپاورپوینت عکاسيپاورپوینت عکاسيپاورپوینت عکاسيدر سال 1838 شیمیدان انگلیسی به نام ویلیام هنری فوکس تالبوت (William Henry Fox Talbot) با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچکتر ، بزرگسازی تصویر و به دست آوردن تصویر پوزتیو یا مثبت دو مرحله اصلی را در ظهور عکس تکمیل کرد.پاورپوینت عکاسي در آن زمان برای گرفتن عکس مدت و هزینه زیادی صرف میشد .لابراتوارها سیار بودند و حمل و نقل شیشه ها (که عکس ها روی آنها ظهور میشد) بسیار سخت بود.از طرفی سوزه باید در طول زمان گرفته شدن عکس بدون حرکت میماند! که برای سوژه های جاندار مثل انسان از آپولو (وسیله ای برای شکنجه انسان) استفاده میکردند. با اختراع امولسیون تر یا کلودیون این زمان به ۲-۳ ثانیه تقلیل یافت. بعدها با اختراع امولسیون ژلاتین دار یا امولسیون خشک توسط ریچارد مادوکس (Richard Maddox) این زمان ب

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی از لوازم آرایشی و فضاسازی با استفاده از گوبو

hasansell.ir>page-32853.html
آموزش عکاسي از لوازم آرایشی و فضاسازی با استفاده از گوبو


عکاسي از لوازم آرایشی و فضا سازی آنطریقه استفاده از گوبو برای ایجاد طرح هایی جذاب در عکاسيچگونگی کنترل بازتاب های اضافی نورهای استدیویی در حین عکاسيترفندی ماهرانه برای نوردهی مایع درون بطری لوازم آرایشمشخصات فایل دریافتی:حجم : 115 مگابایتمدت زمان آموزش : 13 دقیقه و 40 ثانیهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیدوستان خوبم این بار هم آموزشی جذاب از martin botvidsson  برای شما دوستان آماده کردیم یکی از عکاسان با سلیقه در حرفه عکاسي صنعتی و بسیار شوخ طبع ، امیدوارم که نکات این آموزش برای شما دوستان مفید واقع شود . لوازم آرایشی در دنیای عکاسي صنعتی و تبلیغاتی یکی از محصولات جذاب هم برای عکاس و هم برای بیننده محسوب میشود ، با یک سرچ کوچک در گوگل میتوا

ادامه مطلب  

طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسی 37 ص ورد

hasansell.ir>page-46599.html
طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسي 37 ص ورد


تاریخچه و سابقه مختصر طرح :پیدایش عکاسي به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسي و دوربين عکاسي شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربين عکاسي. یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شوند. در روند تکاملی دوربين، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حساس به نور به فیلم&zwnj

ادامه مطلب  

طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسی 37 ص ورد

hasansell.ir>page-105335.html
طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسي 37 ص ورد


تاریخچه و سابقه مختصر طرح :پیدایش عکاسي به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسي و دوربين عکاسي شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربين عکاسي. یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شوند. در روند تکاملی دوربين، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حساس به نور به فیلم&zwnj

ادامه مطلب  

طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسی 37 ص ورد

hasansell.ir>page-120439.html
طرح کسب و کار تاسیس آتلیه عکاسي 37 ص ورد


تاریخچه و سابقه مختصر طرح :پیدایش عکاسي به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسي و دوربين عکاسي شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربين عکاسي. یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شوند. در روند تکاملی دوربين، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حساس به نور به فیلم&zwnj

ادامه مطلب  

پاورپوینت دوربین و اسکنر دیجیتال - 86 اسلاید

hasansell.ir>page-115634.html
پاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتال - 86 اسلاید


پاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتالپاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتالپاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتالپاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتالپاورپوینت دوربين و اسکنر دیجیتالتاریخچه عکاسي :در سال 1838 شیمیدان انگلیسی به نام ویلیام هنری فوکس تالبوت (William Henry Fox Talbot) با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچکتر ، بزرگسازی تصویر و به دست آوردن تصویر پوزتیو یا مثبت دو مرحله اصلی را در ظهور عکس تکمیل کرد.در آن زمان برای گرفتن عکس مدت و هزینه زیادی صرف میشد .لابراتوارها سیار بودند و حمل و نقل شیشه ها (که عکس ها روی آنها ظهور میشد) بسیار سخت بود.از طرفی سوزه باید در طول زمان گرفته شدن عکس بدون حرکت میماند! که برای سوژه های جاندار مثل انسان از آپولو (وسیله ای برای شکنجه انسان) استفاده میکردند. با اختراع امولسیون تر یا کلودیون این زمان به ۲-۳ ثانی

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی از قوطی نوشیدنی استیل با اسپیدلایت

hasansell.ir>page-32843.html
آموزش عکاسي از قوطی نوشیدنی استیل با اسپیدلایت


عکاسي از قوطی استیل نوشابهچگونگی نورپردازی استیل و نشان دادن رنگهای طلایی و نقره ای در روی قوطیچگونگی نورپردازی مرحله به مرحله تا رسیدن به چیدمان کاملمشخصات فایل های دریافتی :-آموزش عکاسي از قوطی نوشیدنی استیل با اسپیدلایت :حجم : 30 مگابایتمدت زمان آموزش : 6 دقیقه و 52 ثانیهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسی-آموزش ادیت محصول عکاسي شده در فتوشاپ :حجم : 30 مگابایتمدت زمان آموزش : 9 دقیقهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیدوستان عزیزم این بار با آموزشی جذاب از سری آموزش های عکاسي در مورد آموزش عکاسي از قوطی نوشیدنی استیل با اسپیدلایت ، در خدممتون هستیم . در این ویدیو خواهید دید که چگونه به زیبا

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی از جواهرات به روش ساده Jewelry photography

hasansell.ir>page-32839.html
آموزش عکاسي از جواهرات به روش ساده Jewelry photography


عکاسي از جواهرات بدون استفاده از نورهای استدیویی و وسایلی کاملا ساده .آموزشی مفید برای کسانی که تنها میخواهند اصول عکاسي جواهرات را بیاموزند .و همچنین نکاتی کلیدی که توسط الکس برای شما توضیح داده خواهد شد .مشخصات فایل دریافتی:حجم : 89 مگابایتمدت زمان آموزش : 9 دقیقه و 25 ثانیهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیآموزش عکاسي از جواهرات به روش ساده در این آموزش یه روش ساده برای عکاسي از جواهرات بدون نورهای استدیویی را خواهید آموخت . چقدر لوازم برای عکاسي از جواهرات دارید ؟ ​ در این فیلم کوتاه ، الکس به شما نشان می‌دهد که چگونه عکاسي جواهر را تقریبا بدون هیچ چیز به جز دوربين و لنز به ثبت برسانید . ​ این ویدئو برای شما که ممکن است لوازم کافی نداشته با

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دوربین ها و اسکنرهای دیجیتالی

hasansell.ir>page-32172.html
پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالی


        پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالیفرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها :   88   اسلایدبخشی از اسلایدها :تاریخچه عکاسي :سالها قبل از اینکه عکاسي اختراع شود اساس کار دوربين عکاسي وجود داشت. یک دانشمند مسلمان به نام ابن هیثم در قرن پنجم هجری / یازدم میلادی وسیله ای را به نام جعبه تاریک در مشاهده کسوف استفاده کرده بود.اتاقک تاریک، عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی  یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، وجود داشت. عبور نور از این روزنه باعث میشد که تصویری نسبتا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکیل شود.این وسیله، طی جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت. لئوناردو داوینچی نقاش و نابغه قرن شانزدهم، در یادداشتهای خود خواص اتاقک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دوربین ها و اسکنرهای دیجیتالی

hasansell.ir>page-33169.html
پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالی


        پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالیفرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها :   88   اسلایدبخشی از اسلایدها :تاریخچه عکاسي :سالها قبل از اینکه عکاسي اختراع شود اساس کار دوربين عکاسي وجود داشت. یک دانشمند مسلمان به نام ابن هیثم در قرن پنجم هجری / یازدم میلادی وسیله ای را به نام جعبه تاریک در مشاهده کسوف استفاده کرده بود.اتاقک تاریک، عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی  یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، وجود داشت. عبور نور از این روزنه باعث میشد که تصویری نسبتا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکیل شود.این وسیله، طی جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت. لئوناردو داوینچی نقاش و نابغه قرن شانزدهم، در یادداشتهای خود خواص اتاقک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره دوربین ها و اسکنرهای دیجیتالی

hasansell.ir>page-33190.html
پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالی


        پاورپوینت درباره دوربين ها و اسکنرهای دیجیتالیفرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها :   88   اسلایدبخشی از اسلایدها :تاریخچه عکاسي :سالها قبل از اینکه عکاسي اختراع شود اساس کار دوربين عکاسي وجود داشت. یک دانشمند مسلمان به نام ابن هیثم در قرن پنجم هجری / یازدم میلادی وسیله ای را به نام جعبه تاریک در مشاهده کسوف استفاده کرده بود.اتاقک تاریک، عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی  یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، وجود داشت. عبور نور از این روزنه باعث میشد که تصویری نسبتا واضح اما به صورت وارونه در سطح مقابل آن تشکیل شود.این وسیله، طی جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت. لئوناردو داوینچی نقاش و نابغه قرن شانزدهم، در یادداشتهای خود خواص اتاقک

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی

hasansell.ir>page-97539.html
پاورپوینت آشنایی با دوربين های عکاسي


.        دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با دوربين های عکاسي در قالب ppt ودر78اسلاید، قابل ویرایشبرشی ازمتن تحقیق: در گذشته نه چندان دور عکاسي از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیدهبرخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربين  سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسياند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسي به شمار میرود. دوربين عکاسي دوربين عکاسي یکی از انواع دوربينها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود. تاریخچه در قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربين اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربين استفاده می‌کرد. برای اینمنظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آ

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی

hasansell.ir>page-112198.html
پاورپوینت آشنایی با دوربين های عکاسي


.        دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با دوربين های عکاسي در قالب ppt ودر78اسلاید، قابل ویرایشبرشی ازمتن تحقیق: در گذشته نه چندان دور عکاسي از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیدهبرخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربين  سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسياند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسي به شمار میرود. دوربين عکاسي دوربين عکاسي یکی از انواع دوربينها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود. تاریخچه در قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربين اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربين استفاده می‌کرد. برای اینمنظور اتاق مکعب مستطیل کوچکی را که هرگز نوری به درون آ

ادامه مطلب  

معماری سه بعدی در 25 صفحه

hasansell.ir>page-47672.html
معماری سه بعدي در 25 صفحه


       معماری سه بعدي در 25 صفحهگرافیك سه بعديگرافیك سه بعدي یعنی كه باید در یك محیط سه بعدي شامل عرض (width) و عمق (depht) و ارتفاع (height) كار كنید. صندلی میز و ساختمان و هر چیز كه در اطراف ما هستند همگی سه بعدي هستند. در واقع گرافیك سه بعدي رایانه‌ای نوعی معرفی دو بعدي از یك دنیای سه بعدي مجازی و هستند برای توصیف این حالت فرض كنید كه با یك دوربين فیلمبرداری و ویدئوئی مشغول فیملمبرداری از اطراف اتاق هستید. وقتی از دریچه دوربن به اطراف اتاق نگاه كنید اشیا سه بعدي متعددی مشاهده می كنید اما وقتی فیلم ویدئوئی را روی دستگاه نمایشگر قرار می دهید با یك تصویر تخت و دو بعدي مواجه می شوید كه معرف دنیای سه بعدي واقعی است. صحنه به خاط رنورها و رنگها و سایه‌هایی كه به آن صحنه زندگی و عمق سه بعدي می دهند به صور

ادامه مطلب  

معماری سه بعدی در 25 صفحه

hasansell.ir>page-106861.html
معماری سه بعدي در 25 صفحه


       معماری سه بعدي در 25 صفحهگرافیك سه بعديگرافیك سه بعدي یعنی كه باید در یك محیط سه بعدي شامل عرض (width) و عمق (depht) و ارتفاع (height) كار كنید. صندلی میز و ساختمان و هر چیز كه در اطراف ما هستند همگی سه بعدي هستند. در واقع گرافیك سه بعدي رایانه‌ای نوعی معرفی دو بعدي از یك دنیای سه بعدي مجازی و هستند برای توصیف این حالت فرض كنید كه با یك دوربين فیلمبرداری و ویدئوئی مشغول فیملمبرداری از اطراف اتاق هستید. وقتی از دریچه دوربن به اطراف اتاق نگاه كنید اشیا سه بعدي متعددی مشاهده می كنید اما وقتی فیلم ویدئوئی را روی دستگاه نمایشگر قرار می دهید با یك تصویر تخت و دو بعدي مواجه می شوید كه معرف دنیای سه بعدي واقعی است. صحنه به خاط رنورها و رنگها و سایه‌هایی كه به آن صحنه زندگی و عمق سه بعدي می دهند به صور

ادامه مطلب  

معماری سه بعدی در 25 صفحه

hasansell.ir>page-122063.html
معماری سه بعدي در 25 صفحه


       معماری سه بعدي در 25 صفحهگرافیك سه بعديگرافیك سه بعدي یعنی كه باید در یك محیط سه بعدي شامل عرض (width) و عمق (depht) و ارتفاع (height) كار كنید. صندلی میز و ساختمان و هر چیز كه در اطراف ما هستند همگی سه بعدي هستند. در واقع گرافیك سه بعدي رایانه‌ای نوعی معرفی دو بعدي از یك دنیای سه بعدي مجازی و هستند برای توصیف این حالت فرض كنید كه با یك دوربين فیلمبرداری و ویدئوئی مشغول فیملمبرداری از اطراف اتاق هستید. وقتی از دریچه دوربن به اطراف اتاق نگاه كنید اشیا سه بعدي متعددی مشاهده می كنید اما وقتی فیلم ویدئوئی را روی دستگاه نمایشگر قرار می دهید با یك تصویر تخت و دو بعدي مواجه می شوید كه معرف دنیای سه بعدي واقعی است. صحنه به خاط رنورها و رنگها و سایه‌هایی كه به آن صحنه زندگی و عمق سه بعدي می دهند به صور

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنایی با دوربین های عکاسی

hasansell.ir>page-8994.html
پاورپوینت درباره آشنایی با دوربين های عکاسي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 76 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با دوربين های عکاسي در گذشته نه چندان دور عکاسي از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیده برخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربين  سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسي اند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسي به شمار میرود. دوربين عکاسي یکی از انواع دوربينها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود.تاریخچهدر قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربين اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربين استفاده می‌کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنایی با دوربین های عکاسی

hasansell.ir>page-60598.html
پاورپوینت درباره آشنایی با دوربين های عکاسي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 76 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با دوربين های عکاسي در گذشته نه چندان دور عکاسي از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیده برخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربين  سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسي اند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسي به شمار میرود. دوربين عکاسي یکی از انواع دوربينها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود.تاریخچهدر قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربين اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربين استفاده می‌کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره آشنایی با دوربین های عکاسی

hasansell.ir>page-80499.html
پاورپوینت درباره آشنایی با دوربين های عکاسي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 76 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با دوربين های عکاسي در گذشته نه چندان دور عکاسي از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیده برخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربين  سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسي اند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسي به شمار میرود. دوربين عکاسي یکی از انواع دوربينها است و ابزاری است که توسط آن عکس گرفته می‌شود.تاریخچهدر قرنهای ۱۱ تا ۱۶ بشر از یک اتاقک تاریک (دوربين اولیه) به‌عنوان چیزی شبیه به دوربين استفاده می‌کرد. برای این منظور اتاق مکعب مستطیل

ادامه مطلب  

دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربین عکاسی حرفه ای به صورت 3 بعدی با برش 2 بعدی با فرمت dxf

hasansell.ir>page-5238.html
دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxf


Wooden Camera – e700 dxf Fileدانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxfcanon e700nikon e700sony e700

ادامه مطلب  

دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربین عکاسی حرفه ای به صورت 3 بعدی با برش 2 بعدی با فرمت dxf

hasansell.ir>page-5447.html
دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxf


Wooden Camera – e700 dxf Fileدانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxfcanon e700nikon e700sony e700

ادامه مطلب  

دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربین عکاسی حرفه ای به صورت 3 بعدی با برش 2 بعدی با فرمت dxf

hasansell.ir>page-56687.html
دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxf


Wooden Camera – e700 dxf Fileدانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxfcanon e700nikon e700sony e700

ادامه مطلب  

دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربین عکاسی حرفه ای به صورت 3 بعدی با برش 2 بعدی با فرمت dxf

hasansell.ir>page-77682.html
دانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxf


Wooden Camera – e700 dxf Fileدانلود فایل طرح لیزر برشی پازل دوربين عکاسي حرفه ای به صورت 3 بعدي با برش 2 بعدي با فرمت dxfcanon e700nikon e700sony e700

ادامه مطلب  

دانلود مقاله اساس نظريه رنگها 9ص

hasansell.ir>page-31252.html
دانلود مقاله اساس نظریه رنگها 9ص


(#filename#) دانلود مقاله اساس نظریه رنگها 9ص ,اساس نظریه رنگها 9ص,دانلود دانلود مقاله اساس نظریه رنگها 9ص ,اساس,نظریه,رنگها,9ص
بازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (#filename#) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.
 
‏1
‏اساس نظریه رنگها
‏متن اصل این مقاله توسط دوست عزیز ‏کامران خوشی ‏برای ترجمه و استفاه در سایت در اختیار این جانب قرار گرفته است. ضمن تشکر فراوان از ایشان، خواندن این مطلب را به کسانی که به عکاسي به چشم یک علم و هنر نگاه می کنند توصیه می کنم. البته بحث رنگها در عکاسي مبحث پیچیده و مفصلی است که در غالب یک مقاله نمی گنجد. ولی اصول اولیه و سرخط های این مبحث در این مقاله به خ

ادامه مطلب  

گزارش كارآموزي آشنايي با سيستم هاي دوربین مدار بسته CCTV

hasansell.ir>page-31707.html
گزارش كارآموزی آشنایی با سیستم های دوربين مدار بسته CCTV


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) جهت آشنایی با سیستم های CCTV می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی :فصل اولآشنایی با مکان کار آموزیآشنایی با شرکت ژرف كام آسیاشركت ژرف كام آسیا نماینده رسمی شركت سامسونگ تكوین در زمینه سیستم های مداربسته باسابقه چندین ساله در زمینه سیستم های مخابرات، دیجیتال، حفاظت الكترونیكی و تصویری از قبیل سیستم های الكترونیكی كنترل تردد، تجهیزات حفاظت پیرامونی دوربين های مداربسته، سیستم های تشخیص هویت برمبنای كارت هوشمند، سیستم های مانیتورینگ، فعالیت گسترده ای در زمینه مشاوره، طراحی، نصب، راه اندازی، آموزش وخدمات پس از فروش را دارد. زمینه های تخصصی این شركت ارائه خدمات برای سیستم های الكترونیكی  مخابراتی و حفاظت تصویری

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید

hasansell.ir>page-103139.html
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید


        دید کلیاستفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های علم زمین شناسی است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی می‌توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.تاریخچه و سیر تحولیطبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از اروپا (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در هم

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید

hasansell.ir>page-118028.html
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تعاریف و کلیات فتوژئولوژی (عکسبرداری هوایی) در 53 اسلاید


        دید کلیاستفاده از عکسهای هوایی در زمین شناسی ، یکی از جدیدترین شاخه‌های علم زمین شناسی است که در سالهای اخیر به سرعت رشد و ترقی کرده است. بطوری که از عکسهای هوایی می‌توان نقشه های اساسی تهیه نمود و ساختمان طبقات و چینه شناسی و بطور کلی وضع زمین شناسی یک محل را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی چون ممکن است وضع محل نسبت به عکسهای هوایی تهیه شده تغییر کند، از این جهت حدود اعتماد به آنها محدود بوده ، بطوری که مطالعه و بررسی روی روی زمین را نیز ایجاب می‌نماید.تاریخچه و سیر تحولیطبق گزارشات ، اولین عکسبرداری هوایی از اروپا (فرانسه) ، به وسیله Nadar در سال 1858 در پاریس انجام گردید و مقارن با او ، یعنی در هم

ادامه مطلب  

آموزش عکاسی ریم لایت با نورهای LED پیوسته Rim Light Photography

hasansell.ir>page-32841.html
آموزش عکاسي ریم لایت با نورهای LED پیوسته Rim Light Photography


عکاسي ریم لایت با استفاده از نورهای Continuousطریقه نورپردازی ریم لایتطریقه نورپردازی لیبل محصولمشخصات فایل دریافتی:حجم : 37 مگابایتمدت زمان آموزش : 5 دقیقهفرمت ویدئو : MKV 720مترجم : ترجمه شده توسط گروه آرت ورک دیزاینوضعیت زیرنویس : دارای زیرنویس فارسیآموزش عکاسي ریم لایت با نورهای LED پیوسته ریم لایت چیست؟ نورپردازی که لبه های سوژه را روشن میکند و باعث میشود از بکگراند جدا شود ریم لایت می گویند . معمولا عکسهای ریم لایت در بکگراند های مشکی عکاسي میشود و ممکن است علاوه بر لبه های سوژه قسمت های دیگری از آن نیز نورپردازی شود که بستگی به محصولی دارد که قصد عکاسي از آن را داریم . به عنوان مثال اگر مانند ویدیو آموزشی عکاسي از شیشه نوشیدنی باشد معمولا علاوه بر نورپردزای ریم لایت ، لیبل روی شیشه نیز نورپردازی

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید آموزش عکاسی پرتره - 10 اسلاید

hasansell.ir>page-79678.html
پاورپوینت مفید آموزش عکاسي پرتره - 10 اسلاید


پاورپوینت مفید آموزش عکاسي پرترهپاورپوینت مفید آموزش عکاسي پرترهپول شما و زندگی شماhttp://daryasell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:آموزش عکاسي پرتره   عکاسي پرتره به معنای عکاسي از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسي نشان دادن شباهت ها، حالت ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است. ولی در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار می گیرد. در اینجا پرتره هایی را می بینید که هدفی غیر حرفه ایی داشته و صرفاً برای جمع آوری خاطرات یا کارهای شخصی گرفته شده اند. اما در این میان عکس های

ادامه مطلب  

پروژه چاپکر های سه بعدی

hasansell.ir>page-89165.html
پروژه چاپکر های سه بعدي


این پروژه شامل 167 صفحه ورد در رابطه با انواع پرینترهای سه بعدي و مقایسه آنها با یگدیگر همراه با روش ساخت یک نوع از این چاپکرها به طور کامل می باشد.با توجه به رشد روز افزون این تکنولوژی برآورد کارشناسان این است که در آینده قسمت بزرگی از محصولات تولیدی توسط این چاپکرها تولید شود و تحقیقات نشان می دهد که ارتشهای آمریکا و چین از سالهای پیش بر روی انواع چاپ سه بعدي کار کرده و در حال حاضر از این تکنولوژی ، در ارتش های حداقل این دو کشور استفاده می شود. با توجه به توان بالای این تکنولوژی در ساخت قطعات پیچیده که در حال حاضر با هیچ تکنولوژی دیگری قادر به ساخت این قطعات نیستیم و استفاده روز افزون این قطعات در صنایع مختلف، بدیهی است کشورهای غربی دارای این تکنولوژی فاصله تکنولوژیکی خود را با سایر کشور ها زیاد تر می نمایند. و از طرفی با توجه به بیانات مقام مع

ادامه مطلب  

پاورپوینت و ترجمه مقاله : تاثيرات موقعيت دوربين و نوع رسانه در تصاوير lifelogging

hasansell.ir>page-72433.html
پاورپوینت و ترجمه مقاله : تاثیرات موقعیت دوربين و نوع رسانه در تصاویر lifelogging


با افزایش تعداد دستگاه های دوربين جدید که به بازار فروش ارائه شده اند ، lifelogging به یک عمل روزمره قابل رشد و ترقی تبدیل شده است . در این مقاله دو موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت . یکی مقایسه تصاویر lifelogging با دوربين بر روی سر در مقابل تصاویر lifelogging با دوربين بر روی قفسه سینه ، که تاثیرات موقعیت دوربين را نشان می دهد . و دومی مقایسه نوع رسانه lifelogging که ویدیو باشد بهتر است یا اینکه عکس باشد بهتر است . 30 نفر از کاربران مجهز به دوربين هایی بر روی سر و قفسه سینه شده اند . که داده ها به وسیله رتبه بندی و رای کیفی کاربران و همچنین با تجزیه و تحلیل کمی(پردازش تصویر) مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایجی که در این مقاله بدست می آید نشان می دهد که ، دوربين های بر روی قفسه سینه با ث

ادامه مطلب  

دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربین عکاسی کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکی cdr

hasansell.ir>page-97979.html
دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdr


Laser Cut Canon 3D Illusion Optical Lamp CDR Fileدانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdrپر فروش ترین طرح led باللبنگ سال از تخفیف 10 درصدی با کد FARSHBAF70 استفاده نمایید .مخصوص لیزر برش و جکاکی روی پلکسیبا قابلیت ادیت اندازه و سایز به علت لایه باز بودن فایل میتوانید از ان جهت چاپ و امور گرافیکی نیز استفاده نمود .قابلیت تولید انبود با دستگاه فایبر هدیه ای خاص 

ادامه مطلب  

دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربین عکاسی کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکی cdr

hasansell.ir>page-98507.html
دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdr


Laser Cut Canon 3D Illusion Optical Lamp CDR Fileدانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdrپر فروش ترین طرح led باللبنگ سال از تخفیف 10 درصدی با کد FARSHBAF70 استفاده نمایید .مخصوص لیزر برش و جکاکی روی پلکسیبا قابلیت ادیت اندازه و سایز به علت لایه باز بودن فایل میتوانید از ان جهت چاپ و امور گرافیکی نیز استفاده نمود .قابلیت تولید انبود با دستگاه فایبر هدیه ای خاص 

ادامه مطلب  

دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربین عکاسی کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکی cdr

hasansell.ir>page-112554.html
دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdr


Laser Cut Canon 3D Illusion Optical Lamp CDR Fileدانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربين عکاسي کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکي cdrپر فروش ترین طرح led باللبنگ سال از تخفیف 10 درصدی با کد FARSHBAF70 استفاده نمایید .مخصوص لیزر برش و جکاکی روی پلکسیبا قابلیت ادیت اندازه و سایز به علت لایه باز بودن فایل میتوانید از ان جهت چاپ و امور گرافیکی نیز استفاده نمود .قابلیت تولید انبود با دستگاه فایبر هدیه ای خاص 

ادامه مطلب  
خرید آنلاین